+31 (0) 43 2041224 info@mgtpersoneelsreizen.nl

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u (links naar) de toepasselijke voorwaarden van MGT Personeelsreizen
Algemene voorwaarden MGT Personeelsreizen

Op deze pagina vindt u (links naar) de toepasselijke voorwaarden van MGT Personeelsreizen

Weert 13
6222 PG  Maastricht

Telefoon +31-43-3112061
Email info@mgtpersoneelsreizen.nl

KvK nr. 14107317
BTW Nr. NL001824362B05

 

ANVR

MGT Personeelsreizen is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Op alle reizen die wij op onze website en in offertes aanbieden, zijn de ANVR Consumentenvoorwaarden* van toepassing. Hierop bestaan 2 uitzonderingen:

  • indien wij in de bevestiging/factuur of de offerte uitdrukkelijk hebben aangegeven dat andere voorwaarden gelden;
  • indien het aanbod is gericht aan – of de overeenkomst wordt gesloten met – een rechtspersoon of een natuurlijk persoon handelend uit hoofde van beroep of bedrijf (“zakelijke overeenkomst”. In dit geval zijn de Algemene Voorwaarden Zakelijk van MGT Personeelsreizen van toepassing.

* en de Aanvullende Voorwaarden van MGT Personeelsreizen

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

MGT Personeelsreizen is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de website van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

MGT Personeelsreizen is aangesloten bij het Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochure en op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Aanvullende voorwaarden MGT Personeelsreizen

Tenzij er sprake is van een zakelijke overeenkomst, zijn naast de ANVR Consumentenvoorwaarden op al onze overeenkomsten de Aanvullende voorwaarden van MGT Personeelsreizen van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden bevatten onder andere de regelingen omtrent betaling, annulering en wijziging van uw boeking. De Aanvullende Voorwaarden van MGT Personeelsreizen kunt u hier downloaden. Een complete set van zowel de ANVR Consumentenvoorwaarden inclusief de Aanvullende Voorwaarden van MGT Personeelsreizen kunt u hier downloaden.

 

Algemene vervoersvoorwaarden

Als in uw reis georganiseerd vervoer is inbegrepen, dan maakt MGT Personeelsreizen uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoerders, waaronder o.a. wordt verstaan luchtvaartmaatschappijen, treinmaatschappijen, ferry en touringcarbedrijven. In aanvulling op alle op deze pagina genoemde algemene voorwaarden, maken deze algemene vervoersvoorwaarden uitdrukkelijk deel uit van het aanbod en/of de overeenkomst. Deze algemene vervoersvoorwaarden kunt u vinden op de website van de betreffende vervoerder. Als extra service biedt de ANVR u een overzicht van de internet pagina’s waar u de voorwaarden van de meeste vervoerders kunt vinden. Dit document kunt u hier downloaden

MGT PERSONEELSREIZEN

Bezoekadres

Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 13 6222 PG Maastricht

Geopend maandag tot en met vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
Bezoek alleen op afspraak.

Postadres

Postbus 54 6240 AB Bunde

T +31 (0) 43 2041224

  info@mgtpersoneelsreizen.nl
  MGT Personeelsreizen

ZEKERHEID

MGT Personeelsreizen is lid van de brancheorganisaties ANVR, SGRZ en Calamiteitenfonds.

Uw zekerheden

SOCIAL MEDIA

Show Buttons
Hide Buttons